Garantija un atteikuma tiesības

Visām interneta veikalā NANOSHOP.LV precēm tiek nodrošināta LR likumdošanā noteiktā garantija. Ja precei ir konstatēts ražošanas defekts, tiek veikts bezmaksas garantijas remonts saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju. Pirms preces nodošanas remontā parūpējies par datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu.

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:

  • prece, kas paredzēta personiskām (sadzīves) vajadzībām, tikusi izmantota peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem nepieļaujamiem mērķiem, respektīvi, pircējs nav fiziska persona, bet juridiska;
  • prece tikusi lietota, neievērojot lietošanas instrukcijā norādītos brīdinājumus;
  • uz preces saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;
  • veiktas izmaiņas preces konstrukcijā vai shēmā;
  • preces sērijas numurs ir izmainīts, izdzēsts vai nav saskatāms;
  • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu un kukaiņu iekļūšana preces iekšienē;
  • bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā u.c.), kā arī nelaimes gadījumi;
  • bojājumi, kurus izraisījusi neatbilstība barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru standartiem un citi ārējie faktori;
  • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu, aksesuāru, dažādu veidu informācijas nesēju lietošana.

Atteikuma tiesības

LR Noteikumi par distances līgumu nosaka, ka pircējam ir tiesības atteikties no distances  līguma 14 kalendāra dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu, nelietotām. Tātad, ar plēvēm, ar nesabojātu iepakojumu, bez skrāpējumiem.

Piemēram, ar portatīvajiem datoriem var iepazīties vizuāli novērtējot datora izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas; ar mobilajiem telefoniem var iepazīties, ieslēgt nenoplēšot aizsargplēves, neievietojot SIM karti un neveicot zvanus, nesinhronizējot datus utt.

Reglamentējoša LR likumdošana:


* Noteikumi par distances līgumu


* Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu


* Patērētāju tiesību aizsardzības likums